Vipuvoimaa EU:lta

Paretec Oy kehittää toimintaansa Suomen Rakennerahasto-ohjelman ja Hämeen ELY-keskuksen avulla.

Vipuvoimaa EU:lta

Paretec Oy kehittää toimintaansa Suomen Rakennerahasto-ohjelman ja Hämeen ELY-keskuksen avulla.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kiinteistön taloteknisien järjestelmien huoltoon ja ylläpitoon malli, joka tarjotaan tilojen käyttäjälle olosuhdepalveluratkaisuna. Tällä vastataan kiinteistöjen ylläpidossa olevaan ongelmaan, jossa haastavista taloteknisistä järjestelmistä ja niiden toimintakunnosta vastaa yleensä taho, jolla ei ole osaamista ja koulutusta järjestelmiin.

Palvelu toteutetaan Paretec Turvatila -ratkaisuna. Taloteknisten järjestelmien Auditointi suoritetaan uudella kehitettävällä sovelluksella, joka ohjaa auditoijaa tekemään oikeat toimenpiteet kohteella. Ohjelmaan syötetyt parametrit tuottavat myös järjestelmälle kuntomäärityksen, jonka perusteella tehdään laitteistoille PTS-suunnitelma ja määritellään palvelulle hinta. Palvelun vuosikello ja etävalvonta mahdollistavat ennakoivan huollon laitteille.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa olosuhdepalvelusopimusten liikevaihto 2 000 000 €:n parissa vuodessa. Nykyisten huoltosopimusten arvo on 700 000 €.