Yritys

Ratkaisemme kiinteistöjen operointiin liittyviä haasteita, suunnittelusta toteutukseen ja jatkuvaan ylläpitoon. Tavoitteenamme ovat terveelliset, turvalliset ja tuottavat kiinteistöt.

Kysy lisää

Paretec lyhyesti

Paretec Oy on erikoistunut sähkö- ja teleurakointiin, rakennusautomaatioon, turvajärjestelmiin, järjestelmien suunnitteluun sekä huoltopalveluihin. Työllistämme yli 150 oman alansa ammattilaista. Liikevaihtomme oli vuonna 2021 noin 21 miljoonaa euroa.

Palvelemme julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita, ja autamme suunnittelemaan kiinteistöjen ylläpitoa pitkäjänteisemmin. Varmistamme, että kiinteistöissä voi toimia ja työskennellä parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Toimintamme kulmakiviä ovat korkea osaaminen, asiakaslähtöisyys ja asiakkaalle huolettomat palvelumallit. 

Visiomme on olla maailman helpoin kiinteistöjen elinkaari- ja olosuhdepalveluiden toimittaja.

Arvomme

Luotettava ja laadukas

Olemme ylpeitä työmme laadusta.

Voitamme asiakkaidemme luottamuksen laadukkailla ratkaisuilla, erinomaisella asennustyöllä ja huolettomilla lisäarvopalveluilla.

Reilu ja rehellinen

Olemme rehellisiä ja reiluja toisillemme ja asiakkaillemme.

Autamme asiakkaitamme ja työkavereitamme vaikeissakin haasteissa. Emme tyrkytä tarpeettomia ratkaisuja, vaan etsimme aidosti parasta lopputulosta.

Rohkea ja ratkaisuhakuinen

Olemme rohkeita ja haastamme itseämme parempiin suorituksiin – uskallamme kokeilla toimialalla uutta.

Keskittymällä ongelmien sijasta ratkaisuihin etenemme yhdessä eteenpäin isommin harppauksin.

Kiinnostuitko? Tule töihin meille!

Laatupolitiikka

Paretec Oy:n toiminnassa laatu on keskeisellä sijalla, sillä yrityksemme menestys perustuu nimenomaan tuotteiden ja palvelun laatuun. Paretec Oy pyrkii kehittämään toimintaansa seuraamalla aktiivisesti organisaation toimintoja. Kaikissa toiminnoissa otamme huomioon laatuun ja ympäristöön vaikuttavat asiat sekä lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Paretec Oyn turvallisuusjärjestelmä liiketoiminnalle on myönnetty arvostettu ISO 9001:2015 laatusertifikaatti.

Laatupolitiikkaamme tarkistetaan ja tarvittaessa muutetaan strategisen suunnittelun ja johdon katselmusten yhteydessä. Toimintamme lähtökohtana on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat entistä paremmin asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja vaatimuksia.

Pidämme tärkeänä, että;

 • asiakkaalle tarjotaan toimiva ja tarpeenmukainen ratkaisu
 • sovituista toimitusaikatauluista pidetään kiinni
 • tuotettu laatu vastaa asiakkaan odotuksia
 • tuotteiden hinnat pidetään kilpailukykyisinä

Asetetut laatutavoitteet luovat pohjan sille, mihin toiminnassa pyritään. Tavoitteet ohjaavat yrityksen päivittäistä toimintaa ja jatkuvaa kehittämistä.

Ympäristöpolitiikka

 

Ympäristönsuojelu on tullut yhä tärkeämmäksi ja näkyvämmäksi osaksi liiketoimintaamme. Olemme kartoittaneet merkittävimmät ympäristönäkökohdat yrityksessämme. Toteutamme kestävän kehityksen periaatteita. Sitoudumme seuraamaan ja noudattamaan aktiivisesti ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja pidämme huolta, että ne ovat henkilökuntamme tiedossa jatkuvan koulutuksen avulla.

Pyrimme kaikin mahdollisin tavoin vähentämään yrityksemme toiminnassa ympäristöhaittoja, mm. seuraavin toimenpitein;

 • noudattamalla ympäristölakeja ja -säännöksiä
 • vähentämällä liikkumiseen käytettävän polttoaineen määrää
 • pienentämällä toimitilojemme energiankulutusta
 • minimoimalla kaatopaikkajätteen määrää
 • tehostamalla kierrätystä
 • huomioimalla hankinnoissa ja alihankinnassa ympäristönäkökulmat
 • ohjaamalla resursseja niin, että pystymme noudattamaan ympäristöpolitiikkaamme
 • tarjoamalla työntekijöillemme tietoa ja mahdollisuuksia toimia ympäristötehokkaalla tavalla

Jokaisella yhtiön työntekijällä ja yhteistyökumppanilla on yhdessä yrityksen johdon kanssa vastuu tämän ympäristöpolitiikan noudattamisesta.

Johtoryhmä

Paretec on organisoitu turvatekniikan, sähköurakoinnin, rakennusautomaation sekä suunnittelun liiketoiminta-alueisiin.

Tuomas Ivakko
Toimitusjohtaja

045 878 4551

Joakim Rikberg
Liiketoimintajohtaja
Sähkötekniikka


040 017 5384

Pekka Sääskilahti
Turvasuunnittelu

044 257 6527

Kristian Wargh
Liiketoimintajohtaja
Turvatekniikka


020 7790 879

Olli Broman
Liiketoimintajohtaja Rakennusautomaatio

040 5600 307